Aan het begin van de 20e eeuw legt de Amerikaanse ondewijzeres Helen Parkhurst de basis voor een vorm van onderwijs die ruim een eeuw later in Nederland een grote vlucht heeft genomen. Anno 2010 volgend zo'n honderdduizend leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gebaseerd op het gedachtegoed van haar grondlegster.

Daltonderwijs is gebaseerd op drie peilers, t.w. vrijheid / verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Gebruik deze link voor meer informatie over de NDV.

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDB) behartigt de belangen van de daltonscholen in Nederland. Bij Saxion Dalton University Press (SDUP) verschijnen uitgaven op het gebied van daltononderwijs. Namens de NDB heeft een bestuurslid derhalve zitting in de redactieraad van SDUP.