De NDV organiseerde op woensdag 28 mei 2014 een inspiratie dag bij Vergadercentrum la Place te Hoog Catharijne Utrecht, onderwerp:

Brede vorming als voorbereiding op de toekomst

 

Op 9 april vond in Deventer het tweejaarlijkse congres van de NDV plaats. Het accent van dit congres lag op de ‘routes’: reflectie, effectiviteit / doelmatigheid en motiverend@ werkvormen. Bij de praktische invulling hebben leerkrachten uit PO en VO, pabo-docenten én dalton-opleiders weer een prominente rol!

Onderzoek naar reflectie

Het lectoraat zal de komende tijd besteden aan onderzoek rondom het thema reflectie. Dit onderzoek zal bestaan uit een literatuurstudie, een survey onder daltonleraren over hoe er tegen reflectie en het begeleiden daarvan wordt aangekeken en een uitvoerige studie naar intercollegiale reflectie tussen leraren. Meer informatie volgt snel op daltononderzoek.nl!